GAMASPEKTROMETRIE A MONITORING RADONU

Gamaspektrometr GRM 260/B › Gf. Instruments, ČR

Laboratorní gamaspektrometr GS-320 › Exploranium Inc., Kanada

Monitor radonu Radim 5B › Tesla, ČR

Gamaspektrometrie měří dávkový příkon radioaktivních hornin a dalších materiálů, hmotnostní aktivitu izotopu 137Cs a energetické hladiny radioaktivních izotopů K, U a Th v g-záření a převádí je na hmotnostní koncentrace těchto prvků (%, ppm).
Zvýšená aktivita radonu (kBq/m3) je potenciálním zdravotním rizikem. Obsahy radonu v půdě a ve vodě lze měřit monitorem radonu (Radim 5B) i laboratorním gamaspektrometrem. Výsledky lze vizualizovat např. do 2D mapy

Emailová adresa

petra.ctvrtlikova@upol.cz

Telefon

+420 585 634 531

Kontaktní hodiny

Pondělí - Pátek: 8:30 - 15:00

Univerzita Palackého

17. listopadu 12, Olomouc

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA / OBJEDNÁVKA

captcha

Vyplňte formulář a my vás budeme kontaktovat během naší pracovní doby