GPR - GEORADAR

GPR systém SIR3000, antény 200 a 400 MHz › Conyers Inc., USA

Georadarové měření je založeno na odrazu elektromagnetických vln vysílaných anténou od rozhraní s různou elektrickou vodivostí a relativní permitivitou pod povrchem Země. Výsledkem měření jsou 2D a 3D řezy zemskou kůrou s patřičnou interpretací

Emailová adresa

petra.ctvrtlikova@upol.cz

Telefon

+420 585 634 531

Kontaktní hodiny

Pondělí - Pátek: 8:30 - 15:00

Univerzita Palackého

17. listopadu 12, Olomouc

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA / OBJEDNÁVKA

captcha

Vyplňte formulář a my vás budeme kontaktovat během naší pracovní doby