Skip to main content

Elektromagnetické profilování

CMD-4 › Gf. Instruments, ČR

Tato metoda (DEMP) měří bezkontaktně měrnou vodivost a susceptibilitu půd a hornin v hloubkovém rozsahu 3–6 m. Přístroj měří s připojenou externí GPS. Výsledkem jsou mapy vodivosti horninového podloží