Skip to main content

ERT – elektrická odporová tomografie

Systém ARES › Gf. Instruments, ČR

Metoda je založena na měření měrného odporu hornin a následné inverzi dat do výsledného 2D nebo 3D hloubkového modelu řezu části zemské kůry