Skip to main content

Služby a ceník

ERT – elektrická odporová tomografie *

1 000 Kč/h

Refrakční seismika, seismický zdroj: ruční kladivo *

1 100 Kč/h

Reflexní seismika, seismický zdroj: akcelerované závaží *

1 500 Kč/h

GPR – georadar, pozemní, lehký terén *

800 Kč/h

GPR – georadar, na vodě, těžký terén *

1 100 Kč/h

Elektromagnetické profilování *

500 Kč/h

Side-image sonar *

1 000 Kč/h

Měření magnetické susceptibility

16 Kč/vzorek

Datování 137Cs

200 Kč/vzorek

Laserová granulometrie (0,08 – 2000 µm)

60 Kč/vzorek

Hodinová sazba za práci geofyzika (terén + zpracování dat)

400 Kč

Hodinová sazba za práci figuranta (terén)

180 Kč

Přeprava automobilem

7 Kč/km

* Uvedené ceny jsou za hodinu strojového času v terénu bez sazby za práci geofyzika a figurantů