Skip to main content

Realizované projekty

 • Jeskyně Za hájovnou, Javoříčko / Dokumentace krasových puklin a chodeb
 • Jičín Pod Čeřovkou / Průzkum staré navážky pod dětským hřištěm
 • Žernov / Vyhledání základů rotundy
 • Niva řeky Jizery / Podpovrchová stavba nivy Jizery pro účely studia kontaminace
 • Hornomoravský úval / Dokumentace těles štěrkopísků
 • Pasohlávky, Přibice / Tábory římské armády
 • Niva řeky Ploučnice / Podpovrchová stavba nivy Ploučnice pro účely studia kontaminace
 • Fort XVII Křelov / Vyhledání staré munice v bývalém vojenském objektu
 • Brodská u Nového Hrozenkova / Dokumentace sesuvu
 • Niva řeky Ohře / Podpovrchová stavba nivy Ohře pro účely studia kontaminace
 • Lomnice u Rýmařova / Dokumentace vulkanického expl. centra
 • Stařechovice a Čelechovice / Mapování kvartérních zlomů
 • Stavenice – Úsov / Průzkum hradiska pozdní doby kamenné
 • Olomouc-Michalské návrší / Průzkum středověké tvrze pod budovou FF UP
 • Moravičany, kostel sv. Jiří / Průzkum velkomoravského hradiska
 • Holešov / Vyhledávání opevnění městské tvrze (dnes zámku)
 • Holešov / Vyhledávání základů Nové synagogy
 • Štramberk / Průzkum krasových závrtů