Skip to main content

Gamaspektrometrie a monitoring radonu

Gamaspektrometr GRM 260/B › Gf. Instruments, ČR

Laboratorní gamaspektrometr GS-320 › Exploranium Inc., Kanada

Monitor radonu Radim 5B › Tesla, ČR

Gamaspektrometrie měří dávkový příkon radioaktivních hornin a dalších materiálů, hmotnostní aktivitu izotopu 137Cs a energetické hladiny radioaktivních izotopů K, U a Th v g-záření a převádí je na hmotnostní koncentrace těchto prvků (%, ppm).
Zvýšená aktivita radonu (kBq/m3) je potenciálním zdravotním rizikem. Obsahy radonu v půdě a ve vodě lze měřit monitorem radonu (Radim 5B) i laboratorním gamaspektrometrem. Výsledky lze vizualizovat např. do 2D mapy