Skip to main content

Refrakční a reflexní seismika

Seismograf ABEM Terraloc MK-8, seismický zdroj PEG – 40 kg › RT Clark, USA

Metoda je založena na lomu a odrazu seismických vln, vyvolaných umělým seismickým zdrojem, v horninovém prostředí a jejich následném geometrickém zpracování a interpretaci do 2D a 3D řezů zemskou kůrou