Skip to main content

Side-image sonar

Sonar Helix 5 › Humminbird, USA

Přířuční sonar lze využít pro 3D modelování říčního, jezerního, či mořského dna. Sonarový obraz je obvykle získáván po obou stranách člunu a jeden „záběr“ pokrývá plochu o průměru cca 7 metrů. Vhodné pro vyhledávání základů mostů, určování hloubky toku, či rekonstrukce profilu dna