VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB

Pomocí moderních přístrojů a metod dokážeme zajistit následující služby

  • Vyhledávání a dokumentace pohřbených objektů
  • Mapování dna vodních toků a nádrží, vyhledávání objektů na dně
  • Archeologie, vyhledávání historických a pravěkých objektů
  • Průzkum pro zakládání staveb
  • Vyhledávání starých studní a vodotečí (paleokoryt)
  • Kvartérní geologie a geomorfologie
  • Radioaktivní riziko

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

ERT - elektrická odporová tomografie

1000 Kč / h

Refrakční / reflexní seismika

1000 Kč / h

GPR - georadar

800 Kč / h

Elektromagnetické profilování

800 Kč / h

Gamaspektrometrie a monitoring radonu

2000 Kč / parcela

Side-image sonar

1000 Kč/h

Měření magnetické susceptibility

600 Kč / h

Datování 137Cs

200 - 300 Kč / vzorek

O LABORATOŘI

Laboratoř funguje jak na komerční (viz Projekty/reference), tak výzkumné bázi, proto lze při vědecky zajímavém problému uvedené ceny (viz Služby a ceny) snížit v porovnání s těmi u čistě komerčních firem. Úspěšná aplikace laboratorního vybavení geofyzikální laboratoře je doložena jak řadou odborných článků v zahraničních časopisech (viz Publikace), tak diplomovými a disertačními studentskými pracemi (viz Výzkum a studenti). Možná grafické výstupy terénního a laboratorního výzkumu jsou k náhledu v sekci Galerie.

Emailová adresa

petra.ctvrtlikova@upol.cz

Telefon

+420 585 634 531

Kontaktní hodiny

Pondělí - Pátek: 8:30 - 15:00

Univerzita Palackého

17. listopadu 12, Olomouc

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA / OBJEDNÁVKA

captcha

Vyplňte formulář a my vás budeme kontaktovat během naší pracovní doby